לצאת מהבית בשביל טיפול המרה? מה אנחנו, בימי הביניים?

Nailed by hooligans